Przewiń do góry
banner lokata500plus banner konto firmowe banner IKE

Internet Banking

System bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Wąsewie
Wersja demonstracyjna systemu dostępna tutaj. Wejdź, testuj, sprawdź jakie to proste!

Bank został utworzony w 1925 roku według wskazań roczników statystycznych okresu międzywojennego, m. in. Statystyka spółdzelni związkowych za 1939 r. s. 54.

Oferujemy nowoczesne usługi bankowe lokalnej społeczności, traktując klientów w sposób przyjazny i zindywidualizowany, dostosowując ofertę do zmieniających się potrzeb tej społeczności, dbając jednocześnie o zapewnienie wiarygodności finansowej.

Wielkim sukcesem Banku jest utrzymanie jego samodzielności do dzisiaj. To pozwala szybko i sprawnie zaspokajać potrzeby finansowe lokalnej społeczności, a przy tym osiągać dobre efekty ekonomiczne.

Najbardziej owocny okres rozwoju Banku przypada na lata 1986-2008. W latach 1986-1990 zbudowano lokal Banku, który stanowi podstawę dobrej pracy. Od 1986 roku cały czas następuje rozwój Banku i aktywny udział w podnoszeniu poziomu lokalnej gospodarki.

Decydujące dla aktualnej sytuacji były lata dziewięćdziesiąte, kiedy Bank odzyskał samodzielność kreowania własnej polityki rozwoju. Wdrożono programy dostosowawcze do gospodarki rynkowej.

Obecnie Bank jest lokalnym liderem usług finansowych, będąc jednocześnie największym kredytodawcą miejscowej gospodarki. Specjalizuje się w obsłudze rolnictwa, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Udziela również kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych.

Bank znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Spełnione są, przewidziane prawem bankowym wymogi kapitałowe (warunkujące skalę działalności). Bank systematycznie wypracowuje zysk i powiększa fundusze własne.

W myśl Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych i bankach zrzeszających w Polsce funkcjonują dwa zrzeszenia regionalne banków spółdzielczych. Bank Spółdzielczy w Wąsewie działa w ramach zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S. A. 

Aktualności

SKO

W dniu 12.04.2017 r. w świetlicy Banku Spółdzielczego w Wąsewie odbyło się podsumowanie konkursu Szkolnych Kas Oszczędności w ramach Programu TalentowiSKO w roku szkolnym 2016/2017.

Więcej

Zebrania grup członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie uprzejmie zawiadamia wszystkich Członków Banku o zbliżających się Zebraniach Grup Członkowskich w 2017 r.

Więcej

Letnie wygrywanie NOWA EDYCJA!

Niniejszym informujemy, że z dniem 01/12/2016 ruszyła kolejna edycja loterii promocyjnej organizowanej przez Bank Spółdzielczy w Wąsewie pod nazwą: LETNIE WYGRYWANIE Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM W WĄSEWIE

Więcej

Loteria "Letnie wygrywanie z BS w Wąsewie '2016" rozstrzygnięta

W dniu 15 sierpnia 2016 roku podczas Dożynek Gminno-Parafialnych odbyło się losowanie nagród przewidzianych w Regulaminie loterii promocyjnej "Letnie wygrywanie z Bankiem Spółdzielczym w Wąsewie".

Więcej