Przewiń do góry

Tradycja, nowoczesność, przyszłość!

 

Bank  Spółdzielczy w Wąsewie powstał w 1925 roku według wskazań roczników statystycznych okresu międzywojennego, m. in. Statystyka spółdzelni związkowych za 1939 r. s. 54.

 

Ważne daty z historii Banku Spółdzielczego w Wąsewie:

Rok 1925

Powstaje Kasa Stefczyka w Wąsewie

Rok 1934
Utworzenie dla polskiej spółdzielczości bankowej jednolitego związku pod nazwą Związek Spółdzielni Rolniczych Zarobkowo-Gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej.

Rok 1950
Minister Skarbu na podstawie dekretu o reformie bankowej z 1948 roku wydał zarządzenie o przekształceniu części spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych w Gminne Kasy Spółdzielcze.

Na mocy tego zarządzenia  Kasa Stefczyka w Wąsewie została połączona z Bankiem Ludowym w Ostrowi Mazowieckiej i Kasą Stefczyka w Małkini i przekształcona w GKS w Ostrowi Mazowieckiej. Od  tego czasu w Wąsewie działa punkt kasowy Gminnej Kasy Spółdzielczej w Ostrowi Mazowieckiej.

Rok 1961
Na skutek polecenia Związku Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych  w Warszawie z dnia 28 kwietnia 1961 roku w sprawie zorganizowania na terenie działalności  Kasy Spółdzielczej w Ostrowi Mazowieckiej co najmniej trzech samodzielnych Kas Spółdzielczych, Zarząd wspólnie z Radą Nadzorczą Kasy Spółdzielczej w Ostrowi Mazowieckiej zaprosił na dzień 22 maja 1961 r. do Wąsewa wszystkich członków z terenu Gromadzkiej Rady Narodowej obsługiwanych przez punkt kasowy w Wąsewie na organizacyjne zebranie przyszłej Kasy Spółdzielczej w Wąsewie.

Rok 1973
Na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 13 maja dokonano zmiany nazwy Kasy Spółdzielczej SOP w Wąsewie  na Bank Spółdzielczy w Wąsewie.

Rok 1975
Od 1 lipca  rozpoczął działalność Bank Gospodarki Żywnościowej, który powstał  na mocy ustawy o prawie bankowym z połączenia Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych, przejmując wobec banków spółdzielczych funkcję centrali organizacyjnej, finansowej i rewizyjnej.

Rok 1986
Wmurowaniem aktu erekcyjnego, w obecności Rady i Zarządu  Banku, władz gminnych i pracowników banku, Prezes Zarządu Maria Mścichowska, dokonanała uroczystego rozpoczęcia budowy lokalu banku w dniu 14 listopada 1986 roku.

Rok 1990
W dniu 2 lutego 1990 roku w święto Matki Boskiej Gromnicznej lokal Banku został poświęcony przez Księdza Kanonika Stanisława Kossakowskiego i oddany do całkowitego użytku.

Rok 1990
Na mocy ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości z 20 stycznia 1990 roku, Bank Gospodarki Żywnościowej utracił funkcje centralnego związku spółdzielczego, uprawniającego do wykonywania lustracji wobec 1663 banków spółdzielczych.

Rok 1990
W dniu 06 maja Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o podpisaniu umowy, o dobrowolnym zrzeszeniu się z BGŻ oddziałem w Ostrołęce.

Rok 1994
Zmiana zrzeszenia na mocy zmienionego prawa o bankach spółdzielczych, poprzez przystąpienie w charakterze akcjonariusza do Warmińsko Mazurskiego Banku Regionalnego w Olsztynie (WMBR S.A.)

Rok 2000
Bank Spółdzielczy w Wąsewie, w tym milenijnym 2000 roku, przeżywał dwie bardzo ważne niezapomniane uroczystości. Tą najważniejszą i właśnie niepowtarzalną była  Wielka Uroczysta Koronacja Obrazu Matki Bożej Wąsewskiej, która odbyła się w dniu 8 września 2000 r.
Klienci, członkowie, samorząd i pracownicy Banku brali w niej liczny udział. Wielkim zaszczytem było powitanie Jego Eminencji Księdza Prymasa Józefa Glempa w lokalu Banku, gdzie było przygotowywanie się Księdza Prymasa, Biskupów oraz księży do wyjścia w procesji liturgicznej tej uroczystej Koronacji.
Dwa tygodnie później, w dniu 23 września 2000 roku, Bank uroczyście  obchodził jubileusz 75-lecia  swej działalności.
Uroczystości te zaczęły się powitaniem  zaproszonych gości przed lokalem banku i uroczystą procesją skierowaną na mszę świętą w Kościele Najświętszej Marii Panny w Wąsewie.

Rok 2002
W dniu 24 marca  Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wąsewie podejmuje decyzję o zmianie zrzeszenia w WMBR S.A. na zrzeszenie z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. w Warszawie.

Rok 2005
W maju nastąpiło otwarcie punktu kasowego Banku Spółdzielczego w Wąsewie, mieszczący się  w budynku Urzędu Gminy w Czerwinie.

Rok 2007
Przeprowadzono gruntowną modernizację lokalu BS w Wąsewie oraz zamontowano i uruchomiono bankomat.

Rok 2010
W dniu 3 listopada 2010 roku Mazowiecki Bank Regionalny S.A. podpisał "Porozumienie łączeniowe" z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu. Wobec tego Bank Spółdzielczy w Wąsewie wypowiedział Umowę Zrzeszenia z Mazowieckim Bankiem Regionalnym

W dniu 7 listopada 2010 roku została wydana I Monografia: "85 lat Banku Spółdzielczego w Wąsewie".

W dniu 29 grudnia 2010 roku została podpisana Umowa Zrzeszenia pomiędzy Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie reprezentowanym przez Mirosława Potulskiego - Prezesa Zarządu oraz Piotra Pokropka - Wiceprezesa Zarządu. Z ramienia Banku Spółdzielczego w Wąsewie umowę podpisali: Maria Mścichowska - Prezes Zarządu oraz Urszula Zalewska - Wiceprezes Zarządu.

Rok 2012
Z dniem 1 marca 2012 roku Punkt Obsługi Klienta w Czerwinie został przeniesiony z budynku Urzędu Gminy do lokalu przy ul. Karola Świerczewskiego 13A. W lokalu zamontowano bankomat.

Rok 2013 i 2014
Odbyła się gruntowna zewnętrzna modernizacja budynku centrali Banku.

Rok 2015
W dniu 31 grudnia 2015 roku podpisano Umowę o przystąpieniu Banku do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Rok 2018
Otwarcie Filii Banku w Ostrołece. Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.

 

Władze Banku Spółdzielczego w Wąsewie (Rada Nadzorcza i Zarząd)

 

Rada Nadzorcza:

Grzegorz Jaworski Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Józef Równy Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Tadeusz Łoniewski Sekretarz Rady Nadzorczej
Małgorzata Kalapeta Członek Rady Nadzorczej
Anna Skalik Członek Rady Nadzorczej
Sylwester Sot Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Zdziarski Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

Urszula Zalewska Prezes Zarządu
Marta Powierża Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych
Michał Mścichowski Wiceprezes Zarządu ds. handlowych