Przewiń do góry

Bank Spółdzielczy w Wąsewie uprzejmie informuje, że w celu dostosowania się do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Dyrektywy PSD2), która dotyczy silnego uwierzytelniania klienta oraz wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (tzw. RTS), Bank nie będzie mógł świadczyć usługi dotyczącej Internet Bankingu w zakresie list jednorazowych haseł uwierzytelniających.

Z uwagi na bezpieczeństwo i dostosowanie do zmian przepisów prawa zapraszamy do naszych placówek w celu zmiany list haseł jednorazowych (zdrapek) na usługę SMS. Wycofanie list haseł jednorazowych związane jest z wdrożeniem mechanizmów silnego uwierzytelniania w bankowości internetowej i ma na celu podniesienie bezpieczeństwa Państwa transakcji.

Zakończenie procesu wycofywania list haseł jednorazowych przewidziane zostało na dzień 13.09.2019 r., po tym dniu transakcje nie będą autoryzowane za pomocą listy haseł jednorazowych.

Zatem aby od dnia 14 września 2019 roku aktywnie korzystać z bankowości elektronicznej, należy przed tą datą zmienić metodę autoryzacji, składając w dowolnej placówce Banku pisemną dyspozycję zmiany sposobu autoryzacji, w której podany zostanie krajowy numer telefonu niezbędny do otrzymywania kodu w formie SMS na urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy, tablet).

Zapraszamy do placówek Banku.