Przewiń do góry

W roku szkolnym 2014/2015 Szkolne Kasy Oszczędności uczestniczyły w II edycji programu TalentowiSKO. To kontynuacja programu edukacyjnego Banków Spółdzielczych z Grupy BPS, łączącego naukę o przedsiębiorczości z misją rozwoju talentów dzieci i młodzieży.

 

W roku szkolnym 2014/2015 Szkolne Kasy Oszczędności uczestniczyły w II edycji programu TalentowiSKO. To kontynuacja programu edukacyjnego Banków Spółdzielczych z Grupy BPS, łączącego naukę o przedsiębiorczości z misją rozwoju talentów dzieci i młodzieży.

Do w/w konkursów przystąpiły następujące szkoły z terenu działania naszego Banku, tj.:

w kategorii szkół podstawowych

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim,
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsewie.

w kategorii Gimnazjum:

 1. Publiczne Gimnazjum w Wąsewie.

Doceniając zaangażowanie oraz pracę Uczniów, Opiekunów i Dyrektorów Szkół włożone w przygotowanie konkursów na wysokim poziomie, Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie postanowił dokonać, poza Regulaminami Konkursów, oceny prac konkursowych poszczególnych SKO i ufundować nagrody pieniężne. 

W dniu 12.05.2015r. Komisja Konkursowa Banku, po zapoznaniu się ze złożonymi sprawozdaniami oraz oceną prac, przyznała następującą ilość punktów poszczególnym Szkołom:

W kategorii szkół podstawowych: 

 1. Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych - 98,71 pkt.,
 2. Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim - 96 pkt.,
 3. Szkoła Podstawowa w Wąsewie - 95,60 pkt,

na 107 możliwych punktów.       

W kategorii Gimnazjum:

 1. SKO działające przy Gimnazjum Publicznym w Wąsewie - 58 pkt,

na 87 możliwych punktów.

Biorąc pod uwagę przyznane punkty oraz zaangażowanie w konkursach, Komisja Konkursowa Banku przyznała nagrody finansowe w następującej wysokości:

 1. SKO działające przy Szkole Podstawowej w Brudkach Starych 650 zł,
 2. SKO działające przy Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim 520 zł,
 3. SKO działające przy Szkole Podstawowej w Wąsewie 520 zł,
 4. SKO działające przy Gimnazjum Publicznym w Wąsewie 430 zł,

Razem: 2 120 zł

Ponadto Komisja wyróżniła i nagrodziła SKO działające przy Szkole Podstawowej w Wąsewie za precyzyjne wykonanie makiety Banku w kwocie - 200 zł, oraz SKO działające przy Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim za wykonanie pracy plastycznej „Pisanka z SKO” z bardzo pomysłowym zaprezentowaniem Zarządu BS, w kwocie - 50 zł.

Za średni stan oszczędności przypadający na jednego członka SKO, wynikający z wpłat w roku szkolnym 2014/2015, Komisja przyznała dodatkowe nagrody w wysokości:

 1. SKO przy Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim - 160 zł,
 2. SKO przy Szkole Podstawowej w Brudkach Starych - 160 zł,
 3. SKO przy Szkole Podstawowej w Wąsewie - 70 zł,
 4. SKO przy Publicznym Gimnazjum w Wąsewie - 40 zł,

Razem: 430 zł.

Liczymy na to, że działania podejmowane w ramach konkursów SKO przyczynią się do popularyzacji wśród dzieci i młodzieży pozytywnej postawy związanej z systematycznym oszczędzaniem, racjonalnym gospodarowaniem pieniędzmi, aktywnością i zaradnością w poszukiwaniu możliwości zarobkowania, a także popularyzacji wiedzy o działalności Banków Spółdzielczych i spółdzielni jako formy działalności gospodarczej, sprawdzającej się w ekonomii. 

W dniu 27.05.2015r. rozstrzygnięto Konkursy na szczeblu regionalnym. Do rywalizacji przystąpiło ponad 30 000 uczniów z 421 szkół z całej Polski. W naszym regionie o nagrody walczyło 49 szkół podstawowych, 4 gimnazja i 1 szkoła ponadgimnazjalna.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Wąsewie zajęła II miejsce wśród szkół „małych”, natomiast gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie wywalczyli miejsce I w swojej kategorii. 

Zgodnie z Regulaminami Konkursów zwycięscy otrzymają następujące nagrody ufundowane przez Bank Polskiej Spółdzielczości:

 • SKO działające przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsewie – 1 500 zł, opiekun SKO – 500 zł,
 • SKO działające przy Publicznym Gimnazjum w Wąsewie – 2 000 zł, dofinansowanie na wybrany cel do działań konkursowych – 700 zł, opiekun SKO – 700 zł.

Wręczenie dyplomów oraz symbolicznych czeków odbędzie się w dniu 26 czerwca br. 

Serdecznie gratulujemy!

Poniżej prezentujemy próbki talentów uczniów z naszych szkół.