Przewiń do góry

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w placówkach Banku Spółdzielczego w Wąsewie w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego jest Bank Spółdzielczy w Wąsewie, ul. Zastawska 8, 07-311 Wąsewo.
  2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres Banku Spółdzielczego w Wąsewie, ul. Zastawska 8, 07-311 Wąsewo.
  3. Monitoringiem wizyjnym objęto: w Centrali Banku - wejście do budynku, korytarz na parterze budynku, salę operacyjną, korytarz na piętrze budynku, chodnik przed budynkiem, wjazd na parking oraz bankomat; w POK w Czerwinie - wejście do budynku, salę operacyjną, pokój kredytów, chodnik bezpośrednio przylegający do budynku oraz bankomat; w Filii w Ostrołęce - salę operacyjną.
  4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
  5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 222 § 1 Kodeksu Pracy.
  6. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi np. sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  7. Zapisy z monitoringu przechowywane są aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 3 m-cy, po tym czasie dane osobowe w postaci nagrania Pani/Pana wizerunku są trwale usunięte.
  8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.