Przewiń do góry

Komunikat
Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
z dnia 10 maja 2012 roku

Rejestr transakcji pow. 15 000 EUR

Uprzejmie informujemy Klientów, iż w Banku Spółdzielczym w Wąsewie prowadzony jest rejestr transakcji przekraczających równowartość 15 000 EUR.
Dane w nim zawarte objęte są tajemnicą bankową. W przypadku odmowy okazania przez klienta dokumentów, pozwalających na dokonanie identyfikacji, pracownik Banku ma obowiązek odmówić realizacji w/w transakcji.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. rok 2003, nr 153, poz. 1505).

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wąsewie