Przewiń do góry

Godziny otwarcia

Centrala:
8:00 - 16:00
kasa do 15:30
tel. 29 645 80 50

Punkt Obsługi Klienta w Czerwinie:
8:00 - 16:00
kasa do 15:30
tel. 29 761 90 06

Filia w Ostrołęce:
9:00 - 17:00
tel. 29 645 79 70

UWAGA!

Oszuści podszywają się pod pracowników BS, Zrzeszenia BPS i firm informatycznych

OSTRZEGAMY przed przestępcami kontaktującymi się telefonicznie i podającymi się za pracowników Banku lub innych instytucji. Pod pozorem troski o bezpieczeństwo Twoich środków i operacji finansowych mogą kontaktować się z Tobą i nakłaniać Cię do:

  • przekazania identyfikatora i hasła do bankowości elektronicznej,
  • podania danych kart płatniczych (numer i kod CVV/CVV2) lub innych ważnych danych (np. PESEL, skany dokumentu tożsamości),
  • zainstalowania dodatkowego oprogramowania na komputer lub aplikacji na smartfonie (AnyDesk/TeamViewer),
  • wyręczenia w wykonaniu lub dokończeniu transakcji w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

NIGDY NIE podawaj powyższych danych, NIE instaluj dodatkowych aplikacji i NIE potwierdzaj żadnych operacji, które nie był zlecone przez Ciebie.
PAMIĘTAJ, od Twojej czujności zależy, czy oszuści zdołają przejąć Twoje konto i wyczyścić je ze wszystkich pieniędzy!
Gdy odbierzesz podejrzany telefon lub podczas korzystania z elektronicznych kanałów dostępu spotkasz się z sytuacją, która wyda Ci się nietypowa lub podejrzana, skontaktuj się z Bankiem!
Jeżeli masz wątpliwości, koniecznie skontaktuj się osobiście z placówką Banku lub zadzwoń na numer Banku, który dobrze znasz, wybierając numer ręcznie, najlepiej korzystając z innego urządzenia (jeśli masz taką możliwość).

Ograniczenia

w płatnościach do / z Federacji Rosyjskiej i Białorusi

W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Federację Rosyjską i na Białoruś informujemy, że Bank Spółdzielczy w Wąsewie nie gwarantuje przeprowadzania transakcji finansowych z ww. krajami. Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez Bank z/do Federacji Rosyjskiej i Białorusi.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne kraje, w zależności od rozwoju sytuacji, mogą podlegać dalszym rozszerzeniom.

Przykłady sankcji znajdą Państwo m.in. tutaj: http://www.sanctionsmap.eu/#/main 

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie
Urszula Zalewska
uzyskała tytuł
Bankowego Menedżera Roku 2021 Banku Spółdzielczego
w konkursie
Bankowy Menedżer Roku,
zorganizowanym przez Gazetę Bankową.

Jednocześnie informujemy, że
Bank Spółdzielczy w Wąsewie
zajął 
III miejsce 
w konkursie 
Najlepszy Bank 2022.

Bardzo dziękujemy!

Bank Spółdzielczy w Wąsewie uprzejmie informuje, iż ulega zmianie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie dla klientów indywidualnych oraz Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie dla klientów instytucjonalnych.

Proponowane zmiany dotyczą głównie rozszerzenia oferty Banku dla Klientów o możliwość dokonywania wpłat we wpłatomacie, możliwość korzystania z płatności natychmiastowych Express Elixir zarówno w placówkach Banku jak też w systemie bankowości elektronicznej/mobilnej, wdrożenia usługi BLIK oraz usługi biometrii.

Bank dokonuje zmian w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie dla klientów indywidualnych na podstawie zapisów § 102 ust. 2 i 3 obowiązującego Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie dla klientów instytucjonalnych na podstawie zapisów § 100 oraz informuje Klienta zgodnie z § 115 obowiązującego Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych. Zgodnie z powyższymi regulacjami Bank jest upoważniony do zmiany Taryfy prowizji i opłat, polegającej na podwyższeniu stawek prowizji i opłat, wyłącznie po wystąpieniu określonych przesłanek. Powodem obecnych zmian Taryfy jest wpływ wzrostu rzeczywistych kosztów danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, w szczególności: wzrostu inflacji, wzrostu cen opłat pocztowych
i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, wzrostu cen energii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na zmiany zawarte w Taryfie, może Pan/Pani przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian: złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku. Niezłożenie na piśmie sprzeciwu oznaczać będzie akceptację zmian w Taryfie.

Prowizje i opłaty zawarte w nowej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie dla klientów indywidualnych obowiązują od dnia 01.04.2022 r.,
z wyjątkiem prowizji i opłat określonych w DZIALE 2 w:
1) Rozdziale 2 CZYNNOŚCI KASOWE,
2) Rozdziale 6 KREDYTY,
3) Rozdziale 8 INNE CZYNNOŚCI,
które obowiązują od dnia 01.02.2022 r.

Prowizje i opłaty zawarte w nowej Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie dla klientów instytucjonalnych obowiązują od dnia 01.03.2022 r.,
z wyjątkiem prowizji i opłat określonych w DZIALE 2 w:
1) Rozdziale 2 CZYNNOŚCI KASOWE,
2) Rozdziale 5 KREDYTY,
3) Rozdziale 7 INNE CZYNNOŚCI,
które obowiązują od dnia 01.02.2022 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie dla klientów instytucjonalnych

                                      

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dytektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera: tutaj.