Przewiń do góry

Polecenie Zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości.

Polecenie Zapłaty, to usługa pozwalająca na automatyczne inicjowanie płatności za otrzymane faktury wprost z Twojego rachunku. Nie musisz już pamiętać o terminach opłat za:

· usługi telekomunikacyjne

· abonament płatnej telewizji

· składki ubezpieczenia

· rachunki za energię elektryczną, cieplną i gaz

· prenumeratę czasopism

· raty pożyczek

Udzielając zgody na stosowanie Polecenia zapłaty Twój Bank razem ze wskazanym wierzycielem będzie czuwał nad terminowym inicjowaniem płatności. Wierzyciel będzie nadal dostarczał Ci faktury, lecz to Bank będzie czuwał nad opłacaniem ich w terminie. Ty nadal masz pełną kontrolę nad procesem. W ciągu 56 dni od każdej płatności (w przypadku gdy płatnikiem jest firma okres ten wynosi 5 dni) masz prawo odwołania – bez podania przyczyn – każdej dokonanej w ten sposób płatności.

Wystarczy, że wypełniając odpowiedni formularz upoważnisz swojego wierzyciela do obciążenia Twojego rachunku i … gotowe.