Przewiń do góry

W dniu 12.04.2017 r. w świetlicy Banku Spółdzielczego w Wąsewie odbyło się podsumowanie konkursu Szkolnych Kas Oszczędności w ramach Programu TalentowiSKO w roku szkolnym 2016/2017.

Na terenie działania naszego Banku funkcjonują cztery SKO, nad którymi Bank Spółdzielczy w Wąsewie objął patronat. Są to SKO działające w Szkołach Podstawowych: w Brudkach Starych, Rząśniku Włościańskim, Wąsewie oraz SKO działające w Publicznym Gimnazjum w Wąsewie. Wszystkie SKO brały udział w tegorocznej edycji Konkursu.

W spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy w/w placówek, opiekunowie SKO oraz Wójt Gminy Wąsewo - Pan Rafał Kowalczyk.

Zarząd BS w Wąsewie, doceniając zaangażowanie oraz pracę Uczniów, Opiekunów oraz Dyrektorów Szkół, włożone w przygotowanie konkursów, wzorem lat ubiegłych, postanowił dokonać oceny prac konkursowych poszczególnych SKO poza Regulaminami Konkursów oraz ufundować nagrody pieniężne.

Ponieważ wszystkie SKO przygotowały dokumentację potwierdzającą realizację działań konkursowych na wysokim poziomie, Zarząd ufundował dla wszystkich SKO nagrody pieniężne w wysokości 500 zł, oraz dla wszystkich SKO za średni stan oszczędności przypadający na jednego członka SKO, wynikający z wpłat w roku szkolnym 2016/2017, w następującej wysokości:

1. SKO przy Szkole podstawowej w Rząśniku Włościańskim

 - 

301 zł

2. SKO przy Szkole Podstawowej w Brudkach Starych

 - 

216 zł

3. SKO przy Szkole Podstawowej w Wąsewie

 - 

59 zł

4. SKO przy Publicznym Gimnazjum w Wąsewie

 - 

46 zł

Razem:

 

622 zł

Łącznie, na sfinansowanie nagród, Zarząd przeznaczył kwotę 2 622,00 zł.