Przewiń do góry

PRZELEWY KRAJOWE W PLN

rodzaj przelewu placówka Banku system bankowości internetowej
PRZELEW WEWNĘTRZNY
Na rachunek w Banku1 15:00 14:30
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.1 15:00 14:30
PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY
ELIXIR1,2 14:30 14:30
SORBNET3 14:30  14:30
PRZELEW PRZYCHODZĄCY
Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku Do godziny 17:15
Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku w Zrzeszeniu Banku BPS S.A.  Do godziny 17:15
ELIXIR 

I sesja do godziny 11:30
II sesja do godziny 15:00
III sesja do godziny 17:15

SORBNET  Do godziny 16:00

 

PRZELEWY ZAGRANICZNE

rodzaj przelewu data waluty placówka Banku system bankowości internetowej
PRZELEW WYCHODZĄCY
Przekaz w trybie standardowym:
   SEPA, przelew regulowany, polecenie wypłaty w walucie EUR D+1 14:30 14:30
   Pozostałe polecenia wypłaty D+2 14:30 14:30
Przekazy w trybie przyspieszonym D+1 14:30 14:30
Przekazy w trybie pilnym D 12:00 12:00
PRZELEW PRZYCHODZĄCY
Na rachunek w Banku   17:15

1Przelewy zlecone po godzinie 17:30 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciąża rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
2Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym.
3Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.