Godziny graniczne realizacji przelewów

Przelewy krajowe w PLN

rodzaj przelewu placówka Banku bankowość internetowa
PRZELEW WEWNĘTRZNY
na rachunek w Banku1 15:00 14:30
na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.1 15:00 14:30
PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY
ELIXIR1,2 14:30 14:30
SORBNET3 14:30 14:30
PRZELEW PRZYCHODZĄCY
przelew wewnętrzny z rachunku w Banku do godziny 17:15
przelew wewnętrzny z rachunku w Banku w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. do godziny 17:15
ELIXIR I sesja do godziny 11:30
II sesja do godziny 15:00
III sesja do godziny 17:15
SORBNET do godziny 16:00

1Przelewy zlecone po godzinie 16:00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciąża rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.
2Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym.
3Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, przed godziną graniczną.

Przelewy zagraniczne

rodzaj przelewu placówka Banku bankowość internetowa
PRZELEW WEWNĘTRZNY
na rachunek w Banku1 15:00 14:30
na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.1 15:00 14:30
PRZELEW MIĘDZYBANKOWY WYCHODZĄCY
ELIXIR1,2 14:30 14:30
SORBNET3 14:30 14:30
PRZELEW PRZYCHODZĄCY
przelew wewnętrzny z rachunku w Banku do godziny 17:15
przelew wewnętrzny z rachunku w Banku w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. do godziny 17:15
ELIXIR I sesja do godziny 11:30
II sesja do godziny 15:00
III sesja do godziny 17:15
SORBNET do godziny 16:00