Przewiń do góry

Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu i bankowości internetowej

 

Bank Spółdzielczy w Wąsewie spełniając wymogi wynikające z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2 oraz bankowości internetowej.  

 

API PSD2

Bankowość internetowa

Raportowany okres

Dostępność

Niedostępność

Dostępność

Niedostępność

14.09.2019 - 13.12.2019

99,91%

0,09%

99,01%

0,99%

14.12.2019 - 13.03.2020

100,00% 0,00% 98,92% 1,08%

14.03.2020 - 13.06.2020

100,00% 0,00% 99,73% 0,27%

01.10.2020 - 31.12.2020

100,00% 0,00% 99,90%  0,10%

01.01.2021 - 31.03.2021 

99,96% 0,04% 99,91%  0,09%

01.04.2021 - 30.06.2021

99,99% 0,01% 99,99%  0,01%

01.07.2021 - 30.09.2021

99,99% 0,01% 99,87%  0,13%

01.10.2021 - 31.12.2021

99,99% 0,01% 99,98% 0,02%

01.01.2022 - 31.03.2022

99,89% 0,11% 98,54% 1,46%

01.04.2022 - 30.06.2022

99,98% 0,02% 99,67% 0,33%

01.07.2022 - 30.09.2022

100,00% 0,00% 99,79%  0,21%