PSD2

Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu i bankowości internetowej

Bank Spółdzielczy w Wąsewie spełniając wymogi wynikające z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 (Dyrektywa PSD2) w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2 oraz bankowości internetowej.

Raportowany okresDostępność API PSD2Niedostępność API PSD2Dostępność bankowości internetowejNiedostępność bankowości internetowej
14.09.2019 – 13.12.201999,91%0,09%99,01%0,99%
14.12.2019 – 13.03.2020100,00%0,00%98,92%1,08%
14.03.2020 – 13.06.2020100,00%0,00%99,73%0,27%
01.10.2020 – 31.12.2020100,00%0,00%99,90%0,10%
01.01.2021 – 31.03.202199,96%0,04%99,91%0,09%
01.04.2021 – 30.06.202199,99%0,01%99,99%0,01%
01.07.2021 – 30.09.202199,99%0,01%99,87%0,13%
01.10.2021 – 31.12.202199,99%0,01%99,98%0,02%
01.01.2022 – 31.03.202299,89%0,11%98,54%1,46%
01.04.2022 – 30.06.202299,98%0,02%99,67%0,33%
01.07.2022 – 30.09.2022100,00%0,00%99,79%0,21%
01.10.2022 – 31.12.202299,97%0,03%
01.01.2023 – 31.03.202399,91%0,09%
01.04.2023 – 30.06.202399,99%0,01%
01.07.2023 – 30.09.2023100,00%0,00%
01.10.2023 – 31.12.2023100,00%0,00%
01.01.2024 – 31.03.202499,96%0,04%